oferta

Prowadzisz małą firmę? Zarządzasz dużym przedsiębiorstwem? A może dopiero myślisz o własnym biznesie?
Możemy Ci pomóc.
Na początek zachęcamy do skorzystania z naszej promocji:

  • pomoc na start GRATIS

Poniżej prezentujemy ogólny zarys oferowanych usług, dla każdego klienta dopasujemy ofertę na miarę.

ogólny zakres usług
Księgowość prowadzenie ksiąg rachunkowych
sporządzanie sprawozdania finansowego
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
sporządzanie i przesyłanie sprawozdań do GUS
sporządzanie przelewów
Podatki prowadzenie rejestrów VAT
sporządzanie i przesyłanie deklaracji VAT
sporządzanie i przesyłanie zeznań PIT i CIT
sporządzanie deklaracji podatku od spadków i darowizn
sporządzanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane
Kadry sporządzanie umów o pracę, aneksów, zaświadczeń, świadectw pracy
prowadzenie akt osobowych
prowadzenie ewidencji czasu pracy
sporządzanie umów zlecenia, o dzieło
Płace naliczanie list płac
rozliczanie umów zlecenia, o dzieło
sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów ZUS
sporządzanie i przesyłanie rocznych informacji PIT-11
Obsługa biznesu pomoc w założeniu, zawieszeniu, zakończeniu działalności gospodarczej
prowadzenie korespondencji urzędowej
sporządzanie pism, oświadczeń, zaświadczeń i innych